Over deze site

Print

De Noord-Zuidkaart: ‘Glokaal’ in kaart gebracht

"De wereld, mijn dorp": door de toegenomen globalisering is de wereld de laatste jaren alsmaar kleiner geworden. Maar geldt het omgekeerde ook? Is ons dorp ook een beetje meer de wereld geworden?

Jazeker! In verschillende steden en gemeenten is er aandacht voor de rest van de wereld. De globalisering dringt wel degelijk door tot op het lokale niveau, vandaar de term ‘glokaal’. Wat lokale besturen precies doen op vlak van ontwikkelingssamenwerking, werd in kaart gebracht op de 'Lokale Noord-Zuidkaart'. Hiervoor sloegen de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (11.11.11), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de vijf Vlaamse provincies de handen in elkaar.

Via een bevraging bij alle Vlaamse en Brusselse lokale besturen kwamen we te weten hoe het gesteld is met het ‘internationale karakter’ van de meeste besturen. Daarbij werd ondermeer gevraagd naar de aanwezigheid van een schepen en ambtenaar ontwikkelingssamenwerking, en welke inspanningen gedaan worden om de internationale solidariteit te vergroten in de gemeente.